Peder Christensen, Formand for bestyrelsen fra 2017, har været med siden 2011. Peder er som formand naturligt medlem af Glentens repræsentantskab ( Glenten er Søparkens leverandør af kabel tv og internet). Peder opdateres løbende med tilbud og muligheder fra andre leverandører.

Peder svarer primært på bestyrtelsens vegne på indkomne mails

Henrik Mørup-Petersen, har været med i Bestyrelsen siden 1986. Henrik er Næstformand. Henriks opgaver er alt korrespondance med kommunen, teknisk, lovmæssigt osv. Henrik har som ingeniør bl.a. stor viden og indsigt i vejbelægning i vængerne, historien omkring vedligeholdelse siden Søparken blev etableret.

Susanne Folden, med i bestyrelsen siden 2017 Ansvarsområder i bestyrelsen er kasserer, regnskaber, sekretær opgaver, Administrator for Facebook, Søparkens Hjemmeside og korrespondance med Ejendomsmægler.

Peter Burkal, blev valgt ind i bestyrelsen 2019. Peters primære opgaver er kommunikation med Odense Kommunes Park -og Vej afdeling, ifm. pleje af vores grønne områder omkring Søparken. Ydermere bestilling af vores halvårlige containerne til haveaffald samt bestilling af nødvendig snerydning på vejbelægningen i vængerne.

Henrik Muerköster, har været med i bestyrelsen siden 2018. Henrik er en frisk fornyelse, med gode indspark og ideer til bestyrelsesarbejdet. Henrik hjælper Peter Burkal og kommer med i fremtidige forhandlinger omkring Tv/Internet/ fibernet udbydere når disse skal forhandles næste gang sammen med Peder Christensen.